خانه > سخنان > دل نوشته > دل نوشته عفاف و حیاء

دل نوشته عفاف و حیاء

دختر سرزمین من!

24

 دختر سرزمین من! احساس مےکنم این روزها معناے زیبایے را گم کرده اے   دختر سرزمین من… معیارهاے زیبایے ات را تغییر بده زیبایے ظاهرے هر فرد،همانیست که خداوند در وجودش قرار داده و این زیبایے ظاهر زمانے به چشم خواهد آمد که تو قلب پاکے داشته باشے آنوقت همه تو را زیبا خواهند دید!! از صمیم قلب برایت آرزو مےکنم زیبایے حقیقے گم شده ات را دوباره پیدا کنے… ادامه مطلب »

واژه ای به نام حیاء و غیرت!

11

در روز گاری که  واژه ای به نام غیرت و حیاء در میان افراد جامعه کم رنگ شده است بی حجابی و بی حیایی برای عده ای افتخار است و آن را برای دیگری در معرض دید قرار می دهند و خود را به تارج می گذارند  و غیرتی وجود ندارد که جلویشان بایستد! سر نوشت این افراد در زندگانی ... ادامه مطلب »